Pikazarri Studio es un estudio creativo que diseña y desarrolla ideas innovadoras para distintos clientes y proyectos. Somos Joana + Ion, un equipo creativo polifacético, con una estructura flexible y con muchos años de experiencia, que trabaja para clientes nacionales e internacionales, ya sean grandes o pequeños. Transformamos ideas en soluciones creativas. Ver algunos de nuestros proyectos.
_Pikazarri Studio sormen-estudio bat da, hainbat bezero eta proiekturentzat ideia berritzaileak diseinatu eta garatzen dituena. Joana + Ion sormen talde polifazetikoa gara, egitura malgua eta urte askotako esperientzia duena, eta nazioko eta nazioarteko bezeroentzat lan egiten duena, handiak zein txikiak izan. Eralda ditzagun ideiak sormenezko solutzioetan. Ikusi gure proiektuetako batzuk.
_


Pikazarri Studio is a creative studio that designs and develops innovative ideas for different clients and projects. We are Joana + Ion, a multi-talented creative team, with a flexible structure and many years of experience, working for national and international clients, both large and small. We transform ideas into creative solutions. See some of our projects.
Pikazarri Studio es un estudio creativo que diseña y desarrolla ideas innovadoras para distintos clientes y proyectos. Somos Joana + Ion, un equipo creativo polifacético, con una estructura flexible y con muchos años de experiencia, que trabaja para clientes nacionales e internacionales, ya sean grandes o pequeños. Transformamos ideas en soluciones creativasVer algunos de nuestros proyectos.-
Pikazarri Studio sormen-estudio bat da, hainbat bezero eta proiekturentzat ideia berritzaileak diseinatu eta garatzen dituena. Joana + Ion sormen talde polifazetikoa gara, egitura malgua eta urte askotako esperientzia duena, eta nazioko eta nazioarteko bezeroentzat lan egiten duena, handiak zein txikiak izan. Eralda ditzagun ideiak sormenezko solutzioetan. Ikusi gure proiektuetako batzuk.
-
Pikazarri Studio is a creative studio that designs and develops innovative ideas for different clients and projects. We are Joana + Ion, a multi-talented creative team, with a flexible structure and many years of experience, working for national and international clients, both large and small. We transform ideas into creative solutionsSee some of our projects.